Breaking News
Home / กิจกรรม / เวร 20 ตรวจพระราชวังบางปะอิน ธนาคาร ร้านทองและป้องกันเหตุ

เวร 20 ตรวจพระราชวังบางปะอิน ธนาคาร ร้านทองและป้องกันเหตุ

ร.ต.อ.นิรุทธิ์ ช่อผกา รอง สวป.สภ.บางปะอิน ปฏิ่บัติหน้าที่เวร 20 ตรวจพระราชวังบางปะอิน , ธนาคาร และป้องกันเหตุ
ร.ต.อ.นิรุทธิ์ ช่อผกา รอง สวป.สภ.บางปะอิน ปฏิ่บัติหน้าที่เวร 20 ตรวจพระราชวังบางปะอิน , ธนาคาร และป้องกันเหตุ

50333  50341