Home / สายการบังคับบัญชา

สายการบังคับบัญชา

พ.ต.อ.อมรชัย ปัญญา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางปะอิน

22_

พ.ต.อ.พิษณุ   ต๊ะปินตาพงส.ผทค.ฯหน.งานสอบสวน

33_

พ.ต.อ.สมยศ   คำอยู่พงส.ผทค.สภ.บางปะอิน

3

พ.ต.ท.เรืองยศ  เกษรบัว
รอง ผกก.สส.สภ.บางปะอิน

2

พ.ต.ท.สุริยงค์   โพธิจันทร์รอง ผกก.ป.สภ.บางปะอิน

6

พ.ต.ท.พิทักษ์   ยิ่งเหนือวงษ์สวป.สภ.บางปะอิน

4

พ.ต.ท.สมนึก   เสงี่ยมงามสวป.สภ.บางปะอิน

44_

พ.ต.ต.อติชาติ   จันทยานีสวป.สภ.บางปะอิน

55_

พ.ต.ท.สยาม   งามประเสริฐสว.สส.สภ.บางปะอิน

5

พ.ต.ท.หญิง พรภัค   ฤกษ์วิถีสว.อก.สภ.บางปะอิน