Breaking News
Home / กิจกรรม / งานวางศิลาฤกษ์สถานปฏิบัติธรรมเรียบคลองเปรม

งานวางศิลาฤกษ์สถานปฏิบัติธรรมเรียบคลองเปรม

554448

 

พ.ต.ท.พิทักษ์ ยิ่งเหนือวงษ์ สวป.สภ.บางปะอิน จัดการจราจรงานวางศิลาฤกษ์สถานปฏิบัติธรรมเรียบคลองเปรม