Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์เส้นทาง 347 อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ประชาสัมพันธ์เส้นทาง 347 อยู่ระหว่างก่อสร้าง

552459

เส้นทาง 347 ขาออกตั้งแต่ กม. 18-19 มีการปูยางมะตอยช่องขวารถสามารถใช้ช่องการจราจรซ้ายสุด 1 ช่องการจราจร ระยะเวลาประมาณ 1 อาทิตย์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.59